Inbjudan till årsmöte och träff 2020

Nu är programmet klart för årets träff i Stockholm! Inbjudan och program hittar du på denna länk.

Anmälan gör du här.

Information

När?

29e april, 09:00 till 17:00 och 30e april 08:30 till 13:00
Afterwork på kvällen den 29e (ingår ej i anmälningsavgiften)

Var?

SWECO Stockholm
Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm

Anmälan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYnZrMRe4eRL3YrmxHRhtbInSWP7R_Dx73i780L8aOn2Z3-g/viewform

Sista anmälningsdatum är 6e april.

Årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum kl 16-17 dag 1 (den 29e april). Kallelse kommer senare i vår, men fundera redan nu på om du vill skicka in en motion!

Föredrag

Se inbjudan för tidsschemat.

Analys av tillgänglighet med kollektiva färdmedel – 10:30 Dag 1
Kristian Bergstrand, SWECO & Peter Möller, Region Dalarna


Anpassade attributformulär för redigering – 11:00 Dag 2
Sven Mårtensson, Haninge Kommun
Exempel på hur man kan anpassa attributformuläret i QGIS. Med ganska liten insats går det att strömlinjeforma och förenkla rejält för användaren att snabbt och rätt fylla i attributen. Exempel från bl a Haninges kultur- och fritidsförvaltnings användning av dessa formulär.


Datahantering och visualisering med pythonplugin – 09:30 Dag 2
Henrik Spångmyr, Midvatten
En presentation av hur QGIS python-API och pythonbiblioteket matplotlib kan användas för att skapa anpassningsbara interaktiva diagram direkt i QGIS. Som exempel på en behovsstyrd vidareutveckling visas Midvattenpluginet, ett av QGIS mest nedladdade grundvattenplugin!

En geodataplan och en infrastruktur för geodata – 08:30 Dag 2
Mats Elfström
Geodata är samhällsbyggnadens DNA. För att fylla sin roll i digitaliseringen av offentlig förvaltning måste geodata vara tillgängliga och användbara för alla verksamheter. Den nationella geodatastrategin kan tillämpas även på lokal nivå, konkretiserad och anpassad i en geodataplan. För att lagra och tillgängliggöra information krävs en infrastruktur för geodata. Föredraget kommer att presentera en geodataplan för en liten kommun, och en infrastruktur för geodata som bygger helt på öppen källkod.

Införande av QGIS i Umeå – 11:00 Dag 1
Marika Jakobsson, Umeå Kommun
Umeå kommun är mitt uppe i en omfattande GIS-transformation, de lämnar en filbaserad lagringsmiljö till förmån för databaslagring och övergår i samma veva från tidigare rådande desktop till QGIS, samt byter ut webbkartorna från MapGuide till en skräddarsydd webbkartetjänst baserad på QGIS server. Målet är att möta framtidens digitala behov på ett mer flexibelt och hållbart sätt

Interaktiv stilsättning av flöden i QGIS – 09:00 Dag 2
Anna Nordlöv, SWECO
Det saknas ett standardiserat sätt att symbolisera geografiska data som representerar flöden med både riktning och magnitud. Ofta kräver det att man tidsödande får pröva sig fram till vad som funkar bäst. Med hjälp av QGIS går det att stilsätta linjer som representerar sådana flöden på ett interaktivt sätt vilket gör det lätt att anpassa stilsättningen efter förutsättningarna i bakgrundsdata. Därmed kan vi producera riktigt snygga flödeskartor!

Lagring av 3D i 3DcityDB och visualisering i QGIS – 11:300 Dag 1
Linda Nilsson & Fredrik Nilsson, Kristianstad Kommun
En presentation om hur Kristianstad kommun arbetar med 3DcityDB för databaslagring av bl.a. 3D-byggnader, samt hur kommunen använder QGIS och pluginet QGIS2ThreeJS för att hantera och visualisera data direkt från databasen.

Nybyggnadskarta från QGIS till CAD – 10:30 Dag 2

Karl-Magnus Jönsson, Kristianstad Kommun
Nybyggnadskartan innehåller mycket information från primärkartan och detaljplaner. De senaste åren har vi jobbat mycket med processen att få in dessa data i QGIS. De senaste versionerna av QGIS erbjuder också nya möjligheter för kartografisk produktion och export. Då ligger det nära till hand att också göra nybyggnadskartan i QGIS. Jag har tagit fram ett ”proof of concept” om hur man kan jobba med stilsättning, layout, export till CAD för att göra en nybyggnadkarta.

Produktnyheter från Lantmäteriet – 10:30 Dag 2
Stefan Autio, Lantmäteriet
Lantmäteriet genomför de kommande åren stora förändringar i sina produkter, bl.a. Fastighetskartan. Detta innebär förändringar i både innehåll och leveransformat. En översikt av nyheterna och de nya möjligheterna ges.

QGIS bortom skrivbordet – 11:30 Dag 2
Klas Karlsson
QGIS som program på skrivbordsdatorn känner vi alla till, men vad finns det för alternativ bortom detta. I denna presentation demonstreras användning av mobila appar samt en del förutsättningar och exempel för att göra den mobila användningen så sömlös som möjligt med skrivbordet.(Input/Mergin, Qfield, Roam, servertjänster, plug-in m.m. Demo)

QGIS for Hydrological Applications – 09:00 Dag 2
Hans van der Kwast, IHE Delft Institute for Water Education
QGIS has many useful features and plugins for hydrologists and water managers. This presentation will give an overview of the state of the art of hydrological tools in QGIS, including GRASS and SAGA tools in the processing toolbox that can be used for hydrological analysis and catchment delineation. The presentation will also include an overview of free online resources for learning more about QGIS for hydrological applications.

QGIS Server som kartmotor i ny kommunal webbkarta – 11:00 Dag 2
Mattias Spångmyr, Haninge Kommun
Valet av kartmotor föll på QGIS Server när Haninge kommun nu bygger ny infrastruktur för sin externa webbkarta. Det medför ett antal fördelar gentemot konkurrerande system, men det främsta motivet kan vara styrkan i att återanvända organisationens kompetens i QGIS Desktop. Detta gör det lättare att gå från geodata till webbkarta. Tips och lärdomar presenteras från installations- och konfigurationsprocessen tillsammans med några exempel på vad som kan uppnås när karttjänster och webbkarta kommer från QGIS Server.

QGYF – ett QGIS plugin som hjälper oss planera gröna hållbara städer – 09:30 Dag 2
Elin Haettner, White Arkitekter & Emmelie Nilsson, WSP
Grönytefaktorn (GYF) är ett sätt att beräkna och säkerställa de gröna kvaliteterna i en stadsdel. Den här dragningen presenterar QGYF, ett plugin till QGIS som effektiviserar GYF-beräkningen, visualiserar ekosystemtjänster och underlättar tolkningen av resultaten i GIS miljö. Verktyget utvecklades av C/O City under våren 2019 och kan användas i planering och byggande för att säkerställa att utvecklingen i staden blir grön, hållbar och trivsam för de som bor och verkar där. QGYF riktar sig i första hand till kommuner men kan användas av alla aktörer i stadsbyggandet. Med högre biologisk mångfald och grönare stadsmiljöer bidrar vi till människors hälsa och till städer som står bättre rustade för kommande klimatförändringar!

Registerkarte-GML med FME – 08:30 Dag 2
Peter Lund, Nacka Kommun
Från obegripligt till ordning och reda. Hur Nacka kommun håller sin lokala kopia av registerkartan a jour utan handpåläggning med FME och Registerkarte-GML

Smart databas för gatu- och parkförvaltningen – 15:30 Dag 1
Daniel Mattsson, SOKIGO
Vi visar exempel på hur man kan nyttja de spatiala funktioner som finns i PostGIS för att skapa ett enkelt arbetsflöde för gatuingenjören och parkingenjören på kommunen. Vi nyttjar standarden för Nationella Specifikationer och bygger vidare med verksamhetsnära information för att fylla behoven av grunddatahantering samt åtgärdsplanering och budgetplanering.

Strategiska områdesplaner med QGIS – 11:30 Dag 2
Frida Christiansson, SWECO
Tidigare hade varje projekt individuella rutiner för att ta fram strategiska områdeskartor där alla baserades på att för hand rita på papperskartor. Införandet av QGIS medförde en gemensam lagerstruktur, lagring av data, gemensam stilsättning över projekten och framtagning av arbetsytor och template-filer.

Tricks and tips to take your QGIS visualizations to the next level – 13:30 Dag 1
Topi Tjukanov, Gispo
A presentation of my “best practices” and things I’ve found useful while making visualizations with QGIS.

Visualisera utan att skapa nya data – 13:00 Dag 1
Klas Karlsson
QGIS har mycket goda möjligheter att lägga till virtuella lager och att modifiera befintliga data på ett sätt som inte skapar kopior, utan anpassas automatiskt då källdata ändras. Genom att så långt det är möjligt generera de data man behöver visualisera dynamiskt från uppsättningar med grunddata slipper man exempelvis versionshantering av följddata. Presentationen tittar närmare på användning av virtuella lager och geometrigeneratorn för att skapa anpassade lager som inte kräver att nya data genereras först.(virtuella lager, geometrigeneratorn, SQL-kommandon, stilsättning. Demo)”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *