Om föreningen

QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige. Detta genom att stödja utbyte av kunskap och erfarenhet mellan föreningens medlemmar. Föreningen ska även stödja det internationella QGIS-projektet. Föreningens huvudintresse är QGIS, men bevakar även andra geodata-program och -verktyg som bygger på öppen källkod.

Ambitionen är att föreningen ska vara så öppen som möjligt, även för de som inte är formella medlemmar. Därför är alla våra forum öppna för alla. Och om du brinner för QGIS är det bästa du kan göra att engagera dig aktivt i communityt, oavsett om du blir medlem eller inte.

Men genom medlemsavgiften så vet du att du bidrar till QGIS-projektet både i världen och Sverige, att du hjälper till att hålla föreningens olika forum levande. Du skapar också ekonomiska förutsättningar för föreningen att finansiera utveckling av nya funktioner i QGIS som efterfrågas av användarna i Sverige.

I konkreta termer så innebär ett medlemsskap att du får rösträtt i föreningen, att du bidrar till föreningens verksamhet, att du får lägre avgift på eventuella avgiftsbelagda evenemang som föreningen arrangerar, och att du bidrar till QGIS-projektet globalt.

Praktisk information

Bli medlem

För att bli medlem fyller du i formuläret som du hittar här.

Föreningens stadgar och budget hittar du här.
Protokoll från styrelsemöten och årsmöten hittar du här.
Presentationer från tidigare träffar hittar du här.

Kontakt med styrelsen: info@qgis.se

Användarträffar

Minst en gång om året arrangeras en användarträff där det bjuds på föredrag och workshops av och för nya och gamla användare av programmet. Ambitionen är att hålla dessa till självkostnadspris, men det kan variera t ex beroende på tillgång på lokal. Tidigare träffar har ägt rum på Göteborgs Universitet, Kristinstad kommun, Malmö stad, Nacka kommun, SMHI i Norrköping, samt Göteborgs Stad.

Mailinglista

Mailinglistan används främst för att informera och bjuda in till föreningens träffar, men där går också att ställa allmänna frågor. För att gå med i mailinglistan anmäler du dig via den här sidan. Du behöver inte vara föreningsmedlem för att vara med på mailinglistan.

Slack

På Slack har vi en chat där QGIS-intresserade kan byta tips och hjälpa varandra. Se det som ett stort, distribuerat fikarum där du kan ställa frågor och bolla idéer med andra som arbetar i QGIS i Sverige. Du behöver inte vara föreningsmedlem för att vara med på chatten.

För att bli inbjuden till detta kan du skicka ett mail till anton.westholm@sweco.se eller i andra hand info@qgis.se
http://qgissverige.slack.com/

GitHub

På GitHub driver vi kollektiva utvecklingsprojekt. I dagsläget rör det sig endast om att ta fram stilsättning (färdiga .qgs och .qlr-filer) för Lantmäteriets kartverk. Här finns dock potential för att t ex driva gemensam plugin-utveckling. Vidare så ligger denna hemsida på GitHub Pages.

För att bli inbjuden till GitHub-gruppen kan du skicka ett mail till karl-magnus.jonsson@kristianstad.se

Tänk på att du bara behöver gå med i denna grupp om du vill vara med aktivt i något utvecklingsprojekt (om du bara vill använda gruppens färdiga stilar t ex så behöver du inget konto på GitHub, bara följ länken nedan). Du behöver inte vara föreningsmedlem för att delta på GitHub.
http://github.com/qgissverige/

Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhetsplanering och budget. Ledamöterna väljs på föreningens årsmöten och mer information om detta hittar du i stadgarna. Presentation av sittande styrelse hittar du här.