Framsidekartor

Kartering av cykelpotential i Skåne, gjord av Region Skåne med kartdata och kartografi från Lantmäteriet (© 2017) som bakgrund.

”Gammal karta”, av Klas Karlsson, CC BY (blog, flickr).

Tanakakarta över Jönköping, av Klas Karlsson, använd med tillstånd (blog, flickr).

Karta som kombinerar Lantmäteriets WMS-tjänster med hjälp av QGIS-renderingsinställningar. Kartan består dels av den Topografiska Webbkartan uppdelad i lager, samt höjdkurvor i vektorformat, och WMS-tjänsten för höjdlutning. Genom att arbeta med QGIS möjlighet till Multiplikationsrendering kan data lätt kombineras, även om det är WMS-tjänster. Kartan är framtagen av Region Skåne 2017.

Nedtonad bakgrundskarta framtagen av Region Skåne. Kartdata är Lantmäteriets Terrängkarta.

Höjd- och lutningskarta över Krokek baserad på SRTM från NASA och Skogsstyrelsens öppna data. Kartan är framtagen Christian Asker.

Orienteringskarta över Krokek. Kartdata kommer från Open Street Map, © OpenStreetMaps bidragsgivare, utom höjdkurvorna som är från Lantmäteriets öppna data, och kartografin är framtagen av Christian Asker.

Ritning av Klas karlsson. Kartan är baserad på Lantmäteriets vektorlager från Terrängkartan (CC-BY). Avsikten har varit att försöka efterlikna en ’klassisk’ ritning i stil och färg.

Karta över belysning skapad av Mats Elfström. Kartan visar uppskattad belysningsradie och färg (kelvin) på lyktstolpars glödlampor, och använder QGIS renderingseffekter på ett bakomliggande ortofoto för att ge en nattkänsla.

Vattenfärgskarta av Klas Karlsson. Kartan är kraftigt baserad på datadefinierade åsidosättningar med slumpmässiga värden. Samt bakgrunder med rasterfyllning och blandningslager med texturer. Läs mer här.

Ytterligare en karta av Klas Karlsson. Kartan är skapad från Lantmäteriets höjddata som stilsatts med färgramper och höjdskuggning med hjälp av QGIS blandningsfunktion. ”Giebmegáisi” är det nordsamiska namnet på ”Kebnekaise”.

 

Har du en snygg karta gjord med QGIS som du tror kan passa på framsidan av qgis.se? Skicka den till styrelsen på qgissweden@gmail.com! Skriv framsidekarta i ämnesraden.