Tack för senast!

Glada miner vid avslutningen av träffen! Tomas Andréasson från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg står bakom kameran.

Stort tack till alla deltagare som var med och gjorde träffen och årsmötet i Göteborg trevligt och givande! Särskilt tack till våra talare, och Göteborg Stad som var fina värdar, och Andreas Neuman från QGIS.org som rest långväga för att presentera.

Presentationer från träffen finns att ladda ner här.

Verksamhetsplanen för 2017 som antogs finns här.

Vi i styrelsen vill nu gärna ha in synpunkter och tankar från dig som var med på träffen. Om du deltog, fyll gärna i den här enkäten. På så vis kan vi göra framtida träffar ännu bättre.

Träff i Malmö, 19e-20e oktober 2017

På årsmötet beslutades också att ha en träff under hösten 2017, kombinerat med ett extrainsatt årsmöte för att besluta om större satsningar av föreningens resurser på QGIS-utveckling.

Detta möte kommer att äga rum hos Region Skåne i Malmö den 19-20e oktober. Mer information om detta kommer framöver.

PS. Glöm inte att anmäla dig på den nya epostlistan om du inte gjort det! Det gör du via den här länken.

Några bilder från träffen i Göteborg

Derek Kippo från Ludvika Kommun presenterar 3D-visualisering.
Andreas Neuman från QGIS.org presenterar planerna för QGIS 3
Peter Möller från Region Dalarna presenterar visualisering av pendlingsstatistik.

Bästa hälsningar,

/Styrelsen