Kallelse till årsmöte

Kallelsen till årsmötet har gått ut per e-post. Årsmöte för QGIS Sverige 2024 hålls den 25:e april kl 8:30 i Stadshuset (Kyrkogatan 19) i Sundsvall. Motioner från medlemmar ska inkomma senast två veckor före årsmötet. Anmäl närvaro genom att anmäla er till träffen nedan. Är det någon som inte fått kallelsen som tycker att den borde, hör av er till info@qgis.se så att vi kan rätta till kontakten i vår medlemslista. Anmälan är öppen fram till och med 9 april.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Vårens träff

Tid och plats för vårens träff och årsmöte är inte spikat med det lutar åt Stockholm eller i närheten den 23-24 april.* Boka in dessa datum redan nu. Styrelsen har utsett en programgrupp inför vårens träff och årsmöte. Ta kontakt via info@qgis.se för att ge förslag på innehåll eller om du själv vill dela med dig av något bra som skulle passa på träffen.

* Datumen är nu bestämda till 29e och 30e april och platsen är hos SWECO i Stockholm: https://www.qgis.se/2019/10/31/traff-och-arsmote-2020-save-the-date/