Kallelse till årsmöte

Kallelsen till årsmötet har gått ut per e-post. Årsmöte för QGIS Sverige 2024 hålls den 25:e april kl 8:30 i Stadshuset (Kyrkogatan 19) i Sundsvall. Motioner från medlemmar ska inkomma senast två veckor före årsmötet. Anmäl närvaro genom att anmäla er till träffen nedan. Är det någon som inte fått kallelsen som tycker att den borde, hör av er till info@qgis.se så att vi kan rätta till kontakten i vår medlemslista. Anmälan är öppen fram till och med 9 april.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan