Anmälan och program för årets träff

I år träffas vi i Sundsvall 24 till 25 april för workshops, konferens och årsmöte. Första dagen inleds 13.30 på Altinska skolan (Skolhusallén 5) med flera workshops inom automation, plugins och nationella geodataplattformen. I workshoparna varvas mindre presentationer med diskussioner om möjligheter och utveckling. Om man kommer tidigt finns det ett föreslaget lunchställe, Centralen, Casinoparken 1. Efter workshopparna blir det guidad stadsvandring innan AW. Andra dagen hålls på Stadshuset (Kyrkogatan 19) och inleds med årsmöte och därefter ett antal intressanta föredrag. Sista anmälningsdag är 9 april och efter detta datum är anmälan bindande. Kostnaden är bara 700 kr för medlemmar så det är ingen anledning att tveka. Icke medlemmar är också välkomna men till en något högre deltagaravgift. Anmäl er på länken nedan så ses vi i april.

Karta

Anmälan

Program

24 april
13.30Automation i QGIS med modellbyggaren, kartbok (Atlas) och QGIS Server
Vi ser närmare på användningen av modeller för att koppla ihop flera olika geobearbetningsverktyg. Vi går även igenom exempel där kartboksfunktionen kan förenkla uttaget av kartprodukter, samt möjligheten att kombinera med uttag genom QGIS Server av pdf-er eller dxf-filer
Peter Möller, Region Dalarna
14.30Pluginutveckling, vad och hur kan man göra?
Hur kommer man igång med pluginutveckling och hur skapar en bra miljö för att underhålla sin kod och data? Vi visar, diskuterar och delar erfarenhet och möjligheter med kodarkiv och hur man använder dessa i anslutning till sitt insticksprogram.
Fredrik Lindberg, Göteborgs universitet
15.30Nationella geodataplattformen (NGP) och QGIS, går det hantera detaljplaner, byggnader och annat?
Genomgång av Lantmäteriets infrastruktur kring NGP samt det nyutvecklade QGIS-pluginet NGP Connect för uppladdning samt viss konsumtion av data. Passet avslutas med en diskussion kring förväntningar på framtida funktionalitet i NGP, vilket blir en del av input en rapport till Lantmäteriet.
Karl-Magnus Jönsson, Kristianstads kommun
16.30StadsvandringAnders Bolin, Stadsarkitekt
19.00After Work, Menageriet
25 april
08.30Årsmöte
09.15Introduktion och diskussion om utvecklingsinriktningStyrelsen QGIS Sverige
09.35Fika
10.00Förvaltning av produktionsdata i Trondheim Kommune med QGIS
En genomgång av Trondheim kommune sin användning av QGIS i en stor miljö mellan enheterna i byutvikling mot en sentral databas.
Vi går igenom några exempel på till exempel vinterdrift och anleggsregister.
Kristian Morin, Trondheim kommune
10.30QGIS i ett större sammanhang
QGIS ensamt är redan en kraftig programvara, men dess verkliga styrka ligger i möjligheten att integrera det som del av ett större GIS-system. Föredraget består av en överflygning över en flora av de andra komponenter som passar väl ihop med QGIS.
Jan Dalheimer, Sweco
11.00Automatiserade analyser för Riksidrottsförbundet
För att kunna visa kommuner hur man kan använda geografiska analyser i planeringen av idrottsanläggningar vill Riksidrottsförbundet kunna ta fram enkla analyser över tillgången till idrott. Spacescape har utvecklat ett verktyg i QGIS med hjälp av modellbyggaren (Graphical modeller) och kartboken (Atlas), för att automatiskt kunna generera analyser och kartor för vilken kommun som helst i Sverige.
Helena Lundin Kleberg, Spacescape
11.30Nyheter i QGIS 3.34 och 3.36
Presentation med ett urval av de mest spännande nyheterna i QGIS 3.34 och 3.36.
Abel Gonzalez, MundoGIS
11.50Gruppfoto
12.00Lunch
13.00Swedigarch Geotools, Urdarprojektet
Erfarenheter från utvecklingen av Swedigarch Geotools som är ett QGIS-plugin för att exportera och analysera arkeologiska dokumentationsdata från Intrasis databaser.
Peter Linder, Sweco, och Kristina Martinell, Uppsala universitet
13.30Avancerad digitalisering i QGIS
Verktygspanelen för avancerad digitalisering kan tyckas lite besvärlig att få grepp om, men kan bli ett kraftfullt digitaliseringsverktyg med små insatser. Här redovisas några exempel med förankring i kommunal verksamhet.
Mattias Spångmyr, Haninge kommun
13.50Blomsterprogrammet i Stockholm stad
Digitalisering och automatisering av arbetsprocessen, bl.a. med hjälp av QGIS kartboksfunktion.  
Beatrice Fritz och Annie Jansson, Sweco
14.20Fika och avslutning