Inbjudan till årsmöte och träff 2020

Nu är programmet klart för årets träff i Stockholm! Inbjudan och program hittar du på denna länk.

Anmälan gör du här.

Information

När?

29e april, 09:00 till 17:00 och 30e april 08:30 till 13:00
Afterwork på kvällen den 29e (ingår ej i anmälningsavgiften)

Var?

SWECO Stockholm
Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm

Anmälan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYnZrMRe4eRL3YrmxHRhtbInSWP7R_Dx73i780L8aOn2Z3-g/viewform

Sista anmälningsdatum är 6e april.

Årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum kl 16-17 dag 1 (den 29e april). Kallelse kommer senare i vår, men fundera redan nu på om du vill skicka in en motion!

Föredrag

Se inbjudan för tidsschemat.

Analys av tillgänglighet med kollektiva färdmedel – 10:30 Dag 1
Kristian Bergstrand, SWECO & Peter Möller, Region Dalarna


Anpassade attributformulär för redigering – 11:00 Dag 2
Sven Mårtensson, Haninge Kommun
Exempel på hur man kan anpassa attributformuläret i QGIS. Med ganska liten insats går det att strömlinjeforma och förenkla rejält för användaren att snabbt och rätt fylla i attributen. Exempel från bl a Haninges kultur- och fritidsförvaltnings användning av dessa formulär.


Datahantering och visualisering med pythonplugin – 09:30 Dag 2
Henrik Spångmyr, Midvatten
En presentation av hur QGIS python-API och pythonbiblioteket matplotlib kan användas för att skapa anpassningsbara interaktiva diagram direkt i QGIS. Som exempel på en behovsstyrd vidareutveckling visas Midvattenpluginet, ett av QGIS mest nedladdade grundvattenplugin!

En geodataplan och en infrastruktur för geodata – 08:30 Dag 2
Mats Elfström
Geodata är samhällsbyggnadens DNA. För att fylla sin roll i digitaliseringen av offentlig förvaltning måste geodata vara tillgängliga och användbara för alla verksamheter. Den nationella geodatastrategin kan tillämpas även på lokal nivå, konkretiserad och anpassad i en geodataplan. För att lagra och tillgängliggöra information krävs en infrastruktur för geodata. Föredraget kommer att presentera en geodataplan för en liten kommun, och en infrastruktur för geodata som bygger helt på öppen källkod.

Införande av QGIS i Umeå – 11:00 Dag 1
Marika Jakobsson, Umeå Kommun
Umeå kommun är mitt uppe i en omfattande GIS-transformation, de lämnar en filbaserad lagringsmiljö till förmån för databaslagring och övergår i samma veva från tidigare rådande desktop till QGIS, samt byter ut webbkartorna från MapGuide till en skräddarsydd webbkartetjänst baserad på QGIS server. Målet är att möta framtidens digitala behov på ett mer flexibelt och hållbart sätt

Interaktiv stilsättning av flöden i QGIS – 09:00 Dag 2
Anna Nordlöv, SWECO
Det saknas ett standardiserat sätt att symbolisera geografiska data som representerar flöden med både riktning och magnitud. Ofta kräver det att man tidsödande får pröva sig fram till vad som funkar bäst. Med hjälp av QGIS går det att stilsätta linjer som representerar sådana flöden på ett interaktivt sätt vilket gör det lätt att anpassa stilsättningen efter förutsättningarna i bakgrundsdata. Därmed kan vi producera riktigt snygga flödeskartor!

Lagring av 3D i 3DcityDB och visualisering i QGIS – 11:300 Dag 1
Linda Nilsson & Fredrik Nilsson, Kristianstad Kommun
En presentation om hur Kristianstad kommun arbetar med 3DcityDB för databaslagring av bl.a. 3D-byggnader, samt hur kommunen använder QGIS och pluginet QGIS2ThreeJS för att hantera och visualisera data direkt från databasen.

Nybyggnadskarta från QGIS till CAD – 10:30 Dag 2

Karl-Magnus Jönsson, Kristianstad Kommun
Nybyggnadskartan innehåller mycket information från primärkartan och detaljplaner. De senaste åren har vi jobbat mycket med processen att få in dessa data i QGIS. De senaste versionerna av QGIS erbjuder också nya möjligheter för kartografisk produktion och export. Då ligger det nära till hand att också göra nybyggnadskartan i QGIS. Jag har tagit fram ett ”proof of concept” om hur man kan jobba med stilsättning, layout, export till CAD för att göra en nybyggnadkarta.

Produktnyheter från Lantmäteriet – 10:30 Dag 2
Stefan Autio, Lantmäteriet
Lantmäteriet genomför de kommande åren stora förändringar i sina produkter, bl.a. Fastighetskartan. Detta innebär förändringar i både innehåll och leveransformat. En översikt av nyheterna och de nya möjligheterna ges.

QGIS bortom skrivbordet – 11:30 Dag 2
Klas Karlsson
QGIS som program på skrivbordsdatorn känner vi alla till, men vad finns det för alternativ bortom detta. I denna presentation demonstreras användning av mobila appar samt en del förutsättningar och exempel för att göra den mobila användningen så sömlös som möjligt med skrivbordet.(Input/Mergin, Qfield, Roam, servertjänster, plug-in m.m. Demo)

QGIS for Hydrological Applications – 09:00 Dag 2
Hans van der Kwast, IHE Delft Institute for Water Education
QGIS has many useful features and plugins for hydrologists and water managers. This presentation will give an overview of the state of the art of hydrological tools in QGIS, including GRASS and SAGA tools in the processing toolbox that can be used for hydrological analysis and catchment delineation. The presentation will also include an overview of free online resources for learning more about QGIS for hydrological applications.

QGIS Server som kartmotor i ny kommunal webbkarta – 11:00 Dag 2
Mattias Spångmyr, Haninge Kommun
Valet av kartmotor föll på QGIS Server när Haninge kommun nu bygger ny infrastruktur för sin externa webbkarta. Det medför ett antal fördelar gentemot konkurrerande system, men det främsta motivet kan vara styrkan i att återanvända organisationens kompetens i QGIS Desktop. Detta gör det lättare att gå från geodata till webbkarta. Tips och lärdomar presenteras från installations- och konfigurationsprocessen tillsammans med några exempel på vad som kan uppnås när karttjänster och webbkarta kommer från QGIS Server.

QGYF – ett QGIS plugin som hjälper oss planera gröna hållbara städer – 09:30 Dag 2
Elin Haettner, White Arkitekter & Emmelie Nilsson, WSP
Grönytefaktorn (GYF) är ett sätt att beräkna och säkerställa de gröna kvaliteterna i en stadsdel. Den här dragningen presenterar QGYF, ett plugin till QGIS som effektiviserar GYF-beräkningen, visualiserar ekosystemtjänster och underlättar tolkningen av resultaten i GIS miljö. Verktyget utvecklades av C/O City under våren 2019 och kan användas i planering och byggande för att säkerställa att utvecklingen i staden blir grön, hållbar och trivsam för de som bor och verkar där. QGYF riktar sig i första hand till kommuner men kan användas av alla aktörer i stadsbyggandet. Med högre biologisk mångfald och grönare stadsmiljöer bidrar vi till människors hälsa och till städer som står bättre rustade för kommande klimatförändringar!

Registerkarte-GML med FME – 08:30 Dag 2
Peter Lund, Nacka Kommun
Från obegripligt till ordning och reda. Hur Nacka kommun håller sin lokala kopia av registerkartan a jour utan handpåläggning med FME och Registerkarte-GML

Smart databas för gatu- och parkförvaltningen – 15:30 Dag 1
Daniel Mattsson, SOKIGO
Vi visar exempel på hur man kan nyttja de spatiala funktioner som finns i PostGIS för att skapa ett enkelt arbetsflöde för gatuingenjören och parkingenjören på kommunen. Vi nyttjar standarden för Nationella Specifikationer och bygger vidare med verksamhetsnära information för att fylla behoven av grunddatahantering samt åtgärdsplanering och budgetplanering.

Strategiska områdesplaner med QGIS – 11:30 Dag 2
Frida Christiansson, SWECO
Tidigare hade varje projekt individuella rutiner för att ta fram strategiska områdeskartor där alla baserades på att för hand rita på papperskartor. Införandet av QGIS medförde en gemensam lagerstruktur, lagring av data, gemensam stilsättning över projekten och framtagning av arbetsytor och template-filer.

Tricks and tips to take your QGIS visualizations to the next level – 13:30 Dag 1
Topi Tjukanov, Gispo
A presentation of my “best practices” and things I’ve found useful while making visualizations with QGIS.

Visualisera utan att skapa nya data – 13:00 Dag 1
Klas Karlsson
QGIS har mycket goda möjligheter att lägga till virtuella lager och att modifiera befintliga data på ett sätt som inte skapar kopior, utan anpassas automatiskt då källdata ändras. Genom att så långt det är möjligt generera de data man behöver visualisera dynamiskt från uppsättningar med grunddata slipper man exempelvis versionshantering av följddata. Presentationen tittar närmare på användning av virtuella lager och geometrigeneratorn för att skapa anpassade lager som inte kräver att nya data genereras först.(virtuella lager, geometrigeneratorn, SQL-kommandon, stilsättning. Demo)”

Träff och årsmöte 2020, Save The Date

Dags att boka in QGIS Användarträff och årsmöte 2020! Träffen kommer att äga rum 29e och 30e april 2020 i SWECOs lokaler, Gjörwellsgatan 22 på Kungsholmen i Stockholm. Mer information kommer längre fram, men sätt kryss i kalendern redan nu!

Programmet är under framtagande. Så om du har något som du vill presentera, eller känner någon som du tycker borde presentera, så hör av dig till styrelsen redan nu på info@qgis.se

Vi ses!

/Styrelsen

Vårens träff

Tid och plats för vårens träff och årsmöte är inte spikat med det lutar åt Stockholm eller i närheten den 23-24 april.* Boka in dessa datum redan nu. Styrelsen har utsett en programgrupp inför vårens träff och årsmöte. Ta kontakt via info@qgis.se för att ge förslag på innehåll eller om du själv vill dela med dig av något bra som skulle passa på träffen.

* Datumen är nu bestämda till 29e och 30e april och platsen är hos SWECO i Stockholm: http://www.qgis.se/2019/10/31/traff-och-arsmote-2020-save-the-date/

Workshop LIDAR 26 september

Arbetet med övergången från QGIS 2.x till QGIS 3 fortsätter alltjämt. Detta innebär också att alla tidigare plug-in inte längre är kompatibla med nya versionen och dessa måste skrivas om från grunden för att fungera korrekt. Med denna bakgrund så tog QGIS Sverige tidigare i år beslutet att finansiera utvecklingen utav ett av dessa: FUSION for Processing. Ett plug-in för LiDAR-analys och visualisering. Med anledning av detta kommer vi att hålla en workshop med temat LiDAR-analys med QGIS 3.

Vi kommer att hålla till på Geovetarcentrum på Göteborgs Universitet torsdag 26 september. Det finns plats för ungefär 60 personer. Datorer finns att tillgå på plats, men det går så klart bra att ta med sin egen laptop. Workshopen är kostnadsfri, en enklare fika ingår dessutom. Vi kommer äta lunch på restaurang Lyktan på konferenscentrum Wallenberg. Lunchen betalas av vardera deltagare själv på plats. Fredrik Lindberg, Göteborgs Universitet, kommer vara workshopledare.

OBS att för att få delta på workshopen krävs medlemskap i QGIS Sverige, som del av en organisation eller som privatperson/student. Medlemsansökan görs på följande länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf575HYtDW8dLlj4snH7bEWXU5iWTqAeAZqFHF-Tg0u_lmtnw/viewform?embedded=false

Datum: 26:e september

Tid: 09.00-16.00

Plats: Geovetarcentrum, Göteborgs Universitet, Guldhedsgatan 5a

Länk för anmälan till workshop:

https://forms.gle/kByi3PpC75dPJn95A

Styrelsen i QGIS Sverige

Anmälan och program för årsmöte 2019

Årets träff äger rum den 10e och 11e april på Linnéuniversitets campus i Växjö och ett intressant program har börjat ta form. I år gästas vi av en mycket speciell talare i form av det övergripande, internationella QGIS-projektets ordförande, Paolo Cavallini! Paolo står verkligen i händelsernas centrum vad gäller QGIS utveckling och framtid, så det är ett fantastiskt tillfälle att få insyn i moderorganisationen.

Förutom Paolo har vi i vanlig ordning en intressant blandning av berättelser från QGIS-användare i Sverige, med allt från kommuner till privata aktörer representerade. Ämnen som berörs spänner mellan gemensam pluginutveckling och detaljplaner i QGIS. Programmet är till största del klart och finns här.

Varmt välkommen önskar programgruppen och styrelsen!

Obs, Detta inlägg uppdateras löpande om ny information tillkommer.

När?

10e april, 9 – 17

11e april, 8.30 – 13

Lunch ingår i avgiften båda dagarna.

Afterwork ca kl 18 den 10e.

Programmet. Det är till största del klart, men smärre ändringar kan ske. Senaste revideringen skedde 1/4.

Årsmötet

Årsmötet hålls den 10e april. En formell kallelse kommer att skickas ut av styrelsen senast en månad innan, per föreningens stadgar.

Vad kostar det?

700 för medlemmar.

1000 for icke-medlemmar.

Om du inte redan är medlem så kan du anmäla dig som medlem här. Då går du på träffen till medlemspris.

T-Shirt!

Föreningens första T-Shirt kommer att finnas att köpa till självkostnadspris. Du förbokar ett exemplar via denna länk, dock senast 22/3 – 2019.

Var?

Linnéuniversitetets campus i Växjö

https://goo.gl/maps/mF9MspXMk152

Anmälan

Anmälan görs via denna länk.

Årsmöte och träff i Växjö

Nu är lokaler bokade för årsmöte! Årsmötet och träffen kommer att äga rum på Linnéuniversitets campus i Växjö. Datumen som gäller är som bekant 10e och 11e april.

Programgruppen söker nu ytterligare bidrag till innehållet!

Om du har något intressant QGIS-relaterat du vill visa upp och berätta om, tveka inte att höra av dig till info@qgis.se.

Många säger ”Äsh, jag gör inget avancerat” när de får frågan om de vill presentera, men det viktiga är inte att det är något supertekniskt. Det finns ett stort intresse av att se hur QGIS används i vardagen i olika sammanhang, både på kluriga sätt och alldagliga sätt.

Så är du minsta sugen, skicka ett mail!

Mer information och anmälningsformulär kommer inom kort.

Bästa hälsningar,

Styrelsen

Save the date – Årsmöte och QGIS-träff 2019

Årsmöte 2019

2018 lider mot sitt slut och det är hög tid att boka in datum får 2019 års QGIS träff och årsmöte.

Så markera 10e och 11e april 2019 i kalendern!

Alltså, 2019-04-10 och 2019-04-11 är det dags.

Plats är inte helt bestämt men kommer förmodligen bli i södra delen av landet denna gång. Håll utkik här för information om detta.

I vanlig ordning kan du se fram emot intressanta föreläsningar och framförallt trevligt, givande umgänge.

Programgrupp

En bra träff förutsätter ett bra program. Och att få till ett bra program kräver en programgrupp. Vi i styrelsen söker nu efter personer som kan hjälpa till att organisera träffen.

Om du kan tänka dig att göra en eller flera av punkterna nedan:

  • Hjälpa till att leta och boka ytterligare talare.
  • Hålla ett föredrag.
  • Hjälpa till att administrera bokningar av t ex luncher eller fika.
  • Vara generellt bollplank för träffens innehåll.

Så tveka inte att höra av dig till info@qgis.se

Allt arbete sker självklart tillsammans med styrelsen och med personer som varit med och organiserat tidigare träffar. Att ingå i programgruppen för en träff är ett utmärkt sätt att känna på hur föreningen arbetar.

Kurser

I övrigt kan nämnas att styrelsen är i full gång att undersöka möjligheten för föreningen att erbjuda utbildningar i QGIS under 2019. Dessa kommer i det fall det blir av att skötas av professionella externa parter och kan komma att äga rum både i samband med konferenser och som fristående kurstillfällen. Mer information om detta kommer framöver, men om du redan nu är intresserad eller har inspel i frågan så kan du maila på info@qgis.se

Vi i styrelsen önskar alla ett fint avslut på 2018 och så hoppas vi att vi ses 2019!

God Jul och Gott nytt år!

/Styrelsen för QGIS Sverige

På gång i höst

Hösten har kommit igång på allvar och här kommer en liten uppdatering om vad som händer i föreningen framöver.

Under hösten planeras inte någon större träff med workshops som vi hade förra året i Malmö. Däremot bubblar det lite kring mer informella, lokala träffar.

I Kristianstad blir det bland annat den 21 september en informell träff inriktad mot den kommunala sektorn. Har man möjlighet att vara med är man välkommen men det är ett begränsat antal platser i rummet (utöver kort varsel så klart). Intresseanmälan till detta kan skickas till info@qgis.se och märkas Träff Kristianstad 2018. Tema  kretsar kring kommunal planering, webbkartor, ruttning, 3D mm.

Sedan har föreningen blivit inbjudna till QGIS Norges möte den 5 december i Oslo. Mer information om detta finns på QGIS Norges hemsida: https://qgisnorge.github.io/

Vårens träff och årsmöte har styrelsen börjat nysta i och det finns idéer om upplägg och plats. Men finns det organisationer eller personer som har möjlighet att ställa upp med lokal och/eller hjälpa till med arrangemanget är ni varmt välkomna att skicka ett mail till styrelsen på info@qgis.se. Märk mailet Årsmöte 2019.

Utöver vår guldsponsring av QGIS som beslutades på årsmötet så har vi också beslutat att stötta ett crowdfunding-projekt av North Road. Mer information om detta här: https://north-road.com/edit-features-in-place-using-qgis-spatial-operations-campaign/

Allt gott!

/Styrelsen

Tack för en bra träff i Falun!

Stort tack till alla som var med på årsmötet och träffen i Falun, inte minst Region Dalarna och Högskolan Dalarna som stod som värdar!

Håll som vanligt koll på denna sida för information om nästa evenemang.
Och gå med på mailinglistan och Slack om du inte redan gjort det!
Information om det finns här på hemsidan.

Tills nästa gång!

Bästa hälsningar,

Styrelsen